Al-fatihah to His Royal Highness Prince Haji ‘Abdul ‘Azim

October 24, 2020 / Comments Off on Al-fatihah to His Royal Highness Prince Haji ‘Abdul ‘Azim

Uncategorized

Merafak sembah serta ucapan takziah kepada seluruh kerabat Diraja Brunei atas kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izaddin Waddaulah. Kembali ke Rahmatullah pada 24 Oktober 2020 bersamaan dengan 7 Rabiulawal 1442. AL-FATIHAH!
From all of us at PWM.
Share this: